Går det att rädda den fria boken?

ETC startar nu BOKFÖRLAGET ETC. Det handlar om att vi nu fått en position i svensk media som gör att vi kan ta nästa steg. Vi har ju länge gett ut egna böcker men inte haft ett eget företag för det. Utgivningen har varit en service runt tidningarna.
Ett bokförlag ska inte hastas fram utan får växa bit för bit.
Men det finns orsaker till att bygga ett förlag som är mycket större än de enskilda titlarna.
Vi håller på att förlora den fria rösten som boken utgjort.
Och som vanligt är det inte författare eller innehåll det handlar om.
Utan makt över distribution och marknad.

Alla vet att Bonnier har makten över bokbranschen i Sverige. Inte total makt, men en dominans som betyder att man kan styra villkoren för hur konkurrens sker. Bonnier äger förlagen, distributionen, bokhandeln och självklart de stora marknadsföringskanalerna i Sverige. Väldigt få svenskar vet hur många böcker som ges ut i Sverige. Ännu färre vet att 9 av 10 böcker aldrig kommer ut i bokhandeln. De syns inte, de sprids inte, de har inte en chans att bli upplockade av nyfikna läsare.
Och ännu färre vet hur omöjligt det är för små förlag att nå ut i varuhus, även om de skulle ge hiskeliga rabatter eller annat stöd för marknadsföringen.
Det priskrig som pågår mellan Adlibris och Bokus är inget problem för den som äger alla delar. Det man förlorar i ett led (förlag) vinner man i ett annat (distribution).
För små förlag är det däremot mycket tungt, när vi säljer en bok idag får vi ut ungefär halva intäkten jämfört med när vi gjorde det för tio år sen.
Skulle en bok börja sälja bra försvinner mycket i de stora bokhandlarnas krav på jätterabatt för att visa upp den bredare.
Det är inget problem för en kartell av stora förlag och deras marknadskontroll.
Men döden för alla som vill berätta något annat.

E-böcker är givetvis en fantastisk möjlighet även för små förlag, men även här gäller att svårigheten inte är att göra en bok, utan att få den spridd. Digital marknadsföring kräver tid och pengar precis som allt annat. Idag närmar vi oss ett system där bokbranschen alltmer kontrolleras av plattformsdistributörer som Amazon och där maktkampen handlar om att kontrollera läsaren (Amazon ser allt du läser på Kindle) och bygga databaser över beteenden för att styra utgivningen.

Med Bokförlaget ETC får vi möjligheter att bygga samarbeten utanför de stora drakarna. Visst kommer våra över en miljon webbläsare i månaden kunna betyda något för spridningen av e-böcker till något som också gynnar författarna. Visst kan våra över 67 000 papperstidningsläsare vara en bas för något mer än artiklarna. Vi söker samarbeten med andra förlag och försäljningsställen för att vi tror att det behövs oberoende krafter som fortsätter ge ut böcker för samhället och debattens skull, inte för ägarnas vinstmaximering.
Det nya medieflödet skapar nya möjligheter för berättelser.
Men då måste man ha egna kanaler för att kunna nå ut, och inte vara beroende av monopolföretagens ideologi.

Ett litet Bokförlaget ETC ändrar inte bokbranschen. Men vi kan kanske skapa en lucka av fri luft och gemensamma samtal
I ETC:s monter på bokmässan hittar du böcker från många förlag, intressanta författare från alla kommer till samtal. Inte bara våra egna böcker eller våra egna författare.
Det är inte en slump.

Det är dags att sluta prata om mediemonopolens förstörelsemakt över berättelsen om livet.
Låt oss prata tillsammans istället om hur en annan värld blir möjlig.


Johan Ehrenberg
ETC företagen

Kom till ETC monter B05:62 om du är i Göteborg den här helgen.
Mejl: bokforlaget@etc.se