Om förlaget

Bokförlaget ETC är ett dotterbolag till ETC Förlag AB. Vi ger ut både fack- och skönlitteratur och fotoböcker.

Målet med utgivningen är att bredda berättelsen om världen och lyfta fram perspektiv som saknas, oavsett genre.

Vi tar i dagsläget inte emot några manus.

Kontakta oss!