"Vi ska liva upp i ett syrefattigt klimat"

ETC satsar ännu mer på bokutgivning. Målet är att berätta något nytt om världen, säger Martin Halldin som ska driva Bokförlaget ETC.

ETC har ju haft bokförlag tidigare, så vad blir skillnaden nu?

– Det stämmer att ETC Förlag har gett ut flera böcker, men vi har faktiskt inte haft någon anställd som ansvarat för planering, produktion, och marknadsföring tidigare. Bokförlaget ETC kommer därför att bli en aktiv deltagare i bokbranschen på ett helt annat sätt än förut.

Vad kommer förlaget att ge ut för böcker?

– Vi vill inte begränsa oss genremässigt utan kommer ge ut både fack- och skönlitteratur, seriealbum och fotoböcker. Men en gemensam nämnare är att vi vill att de ska berätta något nytt om världen och samhället, och tillföra perspektiv som annars saknas.

Vilka titlar är aktuella nu?

– De senaste böckerna från ETC är Stefans stora blå, en enormt fin kokbok av visartisten Stefan Sundström, och Något är ruttet i Sverige, en antologi om det politiska läget i landet av Maria Sveland och Christoph Emanuelle Fielder.

Behövs det verkligen ett till förlag i Sverige?

– De få stora förlagens dominans och kontroll över alltifrån produktion till distribution har skapat ett syrefattigt klimat som vi vill liva upp. ETC har en unik ställning i dagens medielandskap och att utveckla förlagsverksamheten är en naturlig förlängning av det som alltid har varit vårt mål: att göra världen lite bättre. Och vi vill förstås göra det tillsammans med andra oberoende förlag.

Andreas Gustavsson