Fotogram De Luxe – bibliofilupplagan

Bild på Bibliofilupplagan.

Fotogram är en unikt verk där Ewa Stackelberg har skapat fotografiska bilder utan kamera. Nu har vi skapat en bibliofilupplaga som består av ett signerat och numrerat ex av boken, en vacker print och en präglad box.

Det finns tre motiv att välja mellan, vart och ett i en upplaga om 10 exemplar. Den totala upplagan för bibliofilupplagan är 30 numrerade exemplar.

Pris: 2 500 kronor.
Kontakta förlaget om du är intresserad av att köpa bibliofilupplagan.

Beställ boken här.