Replik på recension i GP

I en recension i Göteborgs-Posten (30/6) kritiserar Mikaela Blomqvist vår bok ”Allt som är mitt – Våldtäkt, stigmatisering och upprättelse”. Recensionen innehåller flera direkta sakfel.

Allt som är mittTill exempel menar Blomqvist att vi skrivit att kvinnor som inte varit öppna med att de utsatts för våldtäkter inte borde uttala sig i våldtäktsdebatten. I själva verket handlar formuleringen om en kritik av att en rad olika aktörer, både kvinnor och män, hävdar att våldtäkt leder till ett förstört liv, utan att de själva har övergreppserfarenheter. Vi skriver inte att de aldrig borde få uttala sig, men däremot vänder vi oss mot att de fått problemformuleringsprivilegium på området.

I boken tydliggör vi också att erfarenhet bara är en av flera möjliga källor till kunskap. Vår tio sidor långa lista över källor bestående av böcker, rapporter, tidningsartiklar, akademiska artiklar, bloggar, filmer, låtar och doktorsavhandlingar avfärdar Blomqvist svepande med ”[källurvalet] är amerikanska bloggar, svenska tidningsartiklar och Angela Davis och Foucault.”

De största sakfelen i recensionen är dock kopplade till radikalfeminismen. Blomqvist menar att radikalfeministen Andrea Dworkin saknas helt i boken, vilket inte stämmer, och hon påstår att vår kritik mot radikalfeminism sker på grundval av en debattartikel av Maria Sveland. Således missar hon att ta upp hela den komplexa inomfeministiska debatten kring våldtäkt som förs i boken, till exempel den intersektionella feministiska forskaren Angela Davis antirasistiska kritik av radikalfeministen Susan Brownmiller och den feministiska socialantropologen Christine Halliwells uppgörelse med vissa radikalfeministers västvärldscentrering.

I boken lyfts flera feministiska aktivister och teoretiker fram som exempel på ledande röster i kampen för en syn på våldtäkt som ett allvarligt brott som dock inte behöver leda till en krossad själ för den utsatta. Blomqvist har rätt i att vi kritiserar en del feminister som reproducerar en syn på våldtäkt som värre än mord, men väljer att inte nämna vår kritik mot medier, populärkultur, könsmaktsstrukturer, cisheteronormen, rättssystemet, förövare, samt även sociala sammanhang som tar förövarens sida.

Blomqvist verkar avfärda allvarlig inomfeministisk kritik kring uteslutning av transpersoner och ignorering av rasistiska strukturer som ”retoriska glidningar”. Allt som är mitt är en bok som utgår ifrån en intersektionell feministisk grund och Blomqvist blandar ihop en inomfeministisk diskussion med antifeminism.

För att tala med den feministiska teoretikern Ann Cvetkovich, handlar inte vår kritik om att säga att feminismen ”gör kvinnor till offer”; istället handlar den om att skapa en mer robust, radikal och reflekterande feminism.

Alexander Alvina Chamberland
Anna Svensson
 

Fotnot: Repliken skickades först till Göteborgs-Posten, som avböjde att publicera den.

Beställ Allt som är mitt här.